Testament

testamentU kunt een zeer mooi gebaar stellen door Oxfam Wereldwinkel Brugge op te nemen in uw testament. Een eenvoudige blijk van solidariteit. Vele mensen maken van hun nalatenschap een bewuste keuze. Zo wordt uw solidariteit tastbaar, ook als je er niet meer bent. We denken liever niet aan de dag dat we er niet meer zullen zijn. Het getuigt evenwel van vooruitziendheid om dat wel te doen.

Door Oxfam Wereldwinkel Brugge als erfgenaam of mede-erfgenaam op te nemen in uw testament stel je een gebaar van solidariteit met het Zuiden. Als u Oxfam Wereldwinkel Brugge opneemt in uw testament, blijft u meebouwen aan een rechtvaardige wereld, waarin toekomstige generaties een rechtvaardig leven kunnen leiden. Een krachtig signaal van u: uw nalatenschap voor een rechtvaardigere wereld.

Een goed doel opnemen heeft vele voordelen:

– Jouw begunstigden (familie en vrienden) genieten van een fiscaal voordeel.
– Jou nalatenschap krijgt een bijzonder betekenis
– Je bent gerust gesteld dat uw nalatenschap goed geregeld is

Legaat

– Hebt u geen voorbehouden erfgenamen (echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner, (klein)kinderen, ouders), dan kunt u Oxfam Wereldwinkel Brugge via een gewoon legaat in uw testament opnemen.
– Hebt u wél voorbehouden erfgenamen, dan erven zij automatisch een deel van uw erfenis. Enkel het resterende gedeelte kunt u toekennen aan andere doelen.

Successierechten

Als vzw betaalt Oxfam Wereldwinkel Brugge een laag percentage successierechten (8,8%).


Duo-legaat

U schenkt een legaat aan uw nabestaanden en u kent een tweede legaat toe aan Oxfam Wereldwinkel Brugge. Anders dan bij een gewoon legaat betalen wij alle successierechten.

Let op: bij een duo-legaat betalen wij de successierechten in functie van uw graad van verwantschap met de andere erfgenaam (dat kan oplopen tot 80%). Het voordelige vzw-tarief (8,8%) is dus enkel van toepassing op het gedeelte dat toegekend wordt aan Oxfam Wereldwinkel Brugge.

We raden u aan advies in te winnen bij de notaris en uw testament notarieel te laten registreren.
Meer details over de rol van de notaris op www.notaris.be.


Voor meer info, contacteer Wim Spanhove:
Tel. 050/ 33.11.68, vraag naar Wim.
Wim.spanhove@oxfambrugge.be

Jouw vraag wordt strikt vertrouwelijk behandeld