ONTVANGEN FAIR MAGAZINE

Beste klant, beste sympathisant,

Driemaandelijks valt ons FAIR magazine bij jullie in de bus; veel papier en portkosten dus. Met de beperkte middelen waarover Wereldwinkel kan beschikken willen we bewuster omspringen.
Voortaan laten we u dus bij voorkeur genieten van onze digitale FAIR, even boeiend en kleurrijk natuurlijk. Meteen ook een kans om jullie contactgegevens te optimaliseren.

Wat nu?
Wil je het gratis abonnement op FAIR magazine verder zetten, al dan niet op papier?
Wil je switchen van papieren naar digitale versie? Wil je niet langer de FAIR live ontvangen?
Vul onderstaand formulier* in en wij doen de rest!

Voor wie de papieren versie nog steeds in de bus wil horen vallen, opgepast:
dit kan enkel als je je keuze meedeelt vooooor 30 juni 2018!


Faire groeten,
Oxfam-Wereldwinkel Brugge

*Bij het doorgeven van onderstaande gegevens geeft u Oxfam-Wereldwinkel Brugge vzw de toestemming uw gegevens bij te houden in het kader van de verzending, op papier of digitaal, van ons driemaandelijks (FAIR)magazine.