Hoe Oxfam-Wereldwinkels steunen?


producten

Door producten
te kopen






vrijwilliger worden

Door vrijwilliger
te worden





gift

Door een gift
te schenken






testament

Door ons in je testament
op te nemen






Oxfam-Wereldwinkels is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven.

– Via campagnes, acties en vormingen sensibiliseert ze het publiek rond onrechtvaardige wereldhandel.
– Ze lobbyt bij overheden en bedrijven om iets aan die onrechtvaardigheid te doen.
– Met de verkoop van producten van eerlijke handel biedt ze consumenten een concreet alternatief.

Dit alles wordt gerealiseerd door:

– Een netwerk van producenten in het Zuiden
– Een netwerk van wereldwinkels en vrijwilligers in Vlaanderen
– Oxfam Fairtrade: groothandel in voedingsproducten van eerlijke handel
– Samenwerking: nationaal en internationaal




Een getuigenis

Lees hier het artikel 'De testamentkwestie' waarin onze wereldwinkel aan bod komt.