Gift

testament
Jouw gift helpt Oxfam-Wereldwinkel te ijveren voor een rechtvaardige wereldhandel. Het maakt het onze werking mogelijk om actie en educatie – twee belangrijke pijlers in de werking van Oxfam-Wereldwinkels - verder te ontplooien.

* Je kan giften storten op rekeningnummer BE84 0010 3874 9859 – BIC GEBABEBB
* Met vermelding: gift Wereldwinkel Brugge


Als schenken kun je hiervoor een fiscaal attest ontvangen op voorwaarde dat:

– de schenker op jaarbasis minstens 40 euro schenkt aan Oxfam-Wereldwinkels vzw (mag 1 of meerdere giften zijn)
– de gift afkomstig is van het individueel inkomen van de schenker (privé persoon of bedrijf) en is niet de opbrengst van een geldinzameling (eerlijk ontbijt of een andere activiteit, …)
– de gift rechtstreeks van haar/zijn rekening is gestort op het rekeningnummer van Oxfam-Wereldwinkels vzw